Prof. Dahls gt.17 - Historie

Ord for dagen

"Da gud skapte mennesket

var han allerede trett - 
Dette forklarer meget."

- Mark Twain