Prof. Dahls gt.17 - Historie

Ord for dagen

"Det er bare en ting i verden

som er verre enn å bli snakket om,
og det er ikke å bli snakket om."

- Oscar Wilde