Prof. Dahls gt.17 - Historie

Ord for dagen

"Om Gud vil sagde manden

han hadde ikke spurgt sin kone

- Dansk ordtak

 

 

 

Historie, byggeform, forandring og mer. 

 

tidslinjeDet er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor gammelt huset egentlig er. Det ble satt opp i Oslo rundt 1850, men hoveddelen av huset er en gammel tømmerbygning som ble demontert i Østfold og flyttet til Oslo. Etter dette har det gjennomgått en rekke forandringer og påbygninger. Noe av dette kjenner vi, andre ting kan vi kun møysommelig lete oss frem til ved hjelp av forskjellige kilder.


De tidligste skriftlige referanser til huset finner vi i grunnboken fra 1856, og senere branntakster. Eiendommen er sannsynligvis utskilt fra Frøn gård. Iallfall finner vi referanser til Hegdehougen under Frøn fra Branntakstregisteret 18.01.1862.  

Byggeår på nåværende sted er oppgitt til 1856, og den opprinnelige eiendommen var over 2,5 mål. Senere har det blitt avgitt store deler av tomten i forbindelse med opparbeiding av nytt gateløp for Professor Dahls gate og Ulfstens gate. Det er fortsatt en relativt stor tomt som med hage, bakgård og et eldre "bakloft"

Eiendommen står oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige eiendommer.

 

Fra HegdehougenKjernen i huset  er som nevnt et laftet tømmerbygg i to etasjer som opprinnelig stod oppført som et av flere våningshus på Tomb gård i Råde i Østfold. Det opprinnelige laftede tømmerhuset ble solgt, demontert og satt opp som sommerbolig i Uranienborgskogen.

 

Vi antar at laftebygningen opprinnelig ble demontert under nedgangstiden for Tomb gård på slutten av 1700 tallet, der både jord og bygninger ble solgt unna.  

 

 

 

 

 

Bildet over ble malt av malerinnen Anette Anker i 1885 og har titelen "Fra Hegdehougen".

Anette Anker (1851-1885) bodde da i Prof. Dahls gt.17 sammen med sin far. Maleriet viser utsikten er fra annen etasje og er ikke ulik det vi kan se den dag i dag.

I Bakgrunnen sees "Uranienborgslottet", og den røde gården på hjørnet av Holtegaten/Uranienborgveien. Bygningen til høyre i bildet er senere erstattet av Prof. Dahls gt. 16. Til høyre for barna med kjelken sees tydelig syrinbusken som den dag idag blomstrer med store dyplilla blomster. Syrinen må være rundt 150 år gammel. Gjerdet er senere flyttet for å gi plass til Ulfstensgt.