Prof. Dahls gt.17 - Historie

Ord for dagen

"Religion teaches you to be

satisfied with not understanding

the world
Charles Darwin

 

 

Æres den som æres bør ...

En oversikt over kilder jeg har brukt. Har jeg glemt noen er ikke med vilje

 

KildegranskingUnder arbeidet med å samle informasjon har Internett vært et flott hjelpemiddel. Mye av lokalhistorien er hentet fra hjemmesidene til Evelyn og John Søraa. De har gjordt en fantastisk jobb med historien bak Bydel 5 i Oslo, og jeg anbefaler deg å se på disse. Videre har Oslo Byarkiv en utmerket bildedatabase fra Oslos historie, sammen med mye annet interessant. 


Byskriveren i Oslo (Grunnboken) har gitt  opplysninger fra den manuelle grunnboken tilbake til 1860, og Byplankontoret (Plan og Bygningsetaten) har gitt informasjon om gårds og bruksnummer samt areale. Arc's sider om Arkitektur og historie i Oslo byr på en visuell vandring blant mange av Oslos fineste bygg. Lenker til til alle kildene finner du i kolonnen til venstre.