Prof. Dahls gt.17 - Historie

Ord for dagen

"Government big enough

to supply everything you need,

is big enough to take

everything you have." 
Thomas Jefferson

 

 

Uranienborgskogen

 

Prof. dahls gt.17 ble opprinnelig bygget som en sommerbolig i Uranienborgskogen. 

Skogparken lå rundt der hvor Uranienborg kirke nå står, og var mye større enn dagens park 

Skogen fikk dels parkmessig behandling i løpet av 1700-tallet, var kjent for sin fine utsikt og høye furutrær, og ble et populært utfartssted på 1800-tallet.

Kommunen kjøpte skogen i 1874 med sikte på å bygge kirke og legge det resterende ut til boligtomter.

Kirken ble innviet i 1886.UranienborgskogenBilde av Uranienborgskogen tatt fra der hvor Eilert Sundts gate går idag

 

Vedtaket om parkmessig opparbeidelse kom i 1896, etter et mellomspill der 2500 kvadratmeter av tomten var bestemt tilbudt som sted for landets tekniske høyskole. Terrenget ble planert i 1904-1905 og parken nord for kirken ble opparbeidet i 1905-1908, med 2500 kroner samlet inn av en damekomité og 6000 fra kommunen. Alle furutrærne ble tatt ned. Området syd for kirken utsprengt og planert i 1909. Lekeplass syd for kirken kom i 1922.

Husmødrenes barnehage ble startet i dagens lokaler i nordenden av parken i 1954. Barnehagen ble overtatt av kommunen ved bydel Frogner i 2002.

I 1994 ble det plantet 16 nye trær til erstatning for de som tas ned. 

 

I Firbladet årgang 14, nr. 4, 2001 sto en faksimile fra Bydelsavisen Oslo-Vest, skrevet av Nils Petter Thuesen. Det handler om furua som skulle vært en rest av fordums Urianienborgskog. I ingressen står det: «På en steinterrasse utenfor Camilla Collets vei 4 står en furu som lener seg utover og virker merkelig glissen i toppen. Det er som om dette treet forlanger å bli lagt merke til, og man unngår heller ikke å få øye på det. Uvanlig er dette treet da også fordi det er den siste rest av Uranienborgskogen som ikke finnes lenger.» ~ ~ ~

 

OMu.F23672Bilde av Uranienborg Løkke, tatt mot kirkenDet er litt vanskelig å finne ut nøyaktig når Uranienborgskogen forsvant. Sannsynligvis skjedde dette i flere etapper. Thuesen skriver at flere av furuene ble hogd etter at utparselleringen av tomter begynte i 1850-åra. Men folk hegnet tydeligvis om skogen, noe som framgår av følgende ytring i Bystyret (funnet på nettet)  i forbindelse med planen om å bygge Uranienborg kirke:

«Byens skatteydere har all grunn til å beklage seg. Her er innpå en halv million anvendt til å vandalisere Uranienborgskogen for å skaffe pastor Heuch en luxuriøs kirke.» 
Uranienborg kirke ble likevel bygd og behørig innviet i 1886. Vi må regne med at mesteparten av skogen forsvant før 1886. Resten forsvant vel mellom 1904 og 1923 ved anlegg av park og lekeplass.

 

 

 

 

UranienborgskovenEldre bilde tatt mot Uranienborgskogen