Prof. Dahls gt.17 - Historie

Ord for dagen

Folk har ikke røtter,

de har føtter!"
- Thomas Hylland Eriksen

 

 

Uranienborgskogen

 

Prof. dahls gt.17 ble opprinnelig bygget som en sommerbolig i Uranienborgskogen. 

Skogparken lå rundt der hvor Uranienborg kirke nå står, og var mye større enn dagens park 

Skogen fikk dels parkmessig behandling i løpet av 1700-tallet, var kjent for sin fine utsikt og høye furutrær, og ble et populært utfartssted på 1800-tallet.

Kommunen kjøpte skogen i 1874 med sikte på å bygge kirke og legge det resterende ut til boligtomter.

Kirken ble innviet i 1886.UranienborgskogenBilde av Uranienborgskogen tatt fra der hvor Eilert Sundts gate går idag

 

Vedtaket om parkmessig opparbeidelse kom i 1896, etter et mellomspill der 2500 kvadratmeter av tomten var bestemt tilbudt som sted for landets tekniske høyskole. Terrenget ble planert i 1904-1905 og parken nord for kirken ble opparbeidet i 1905-1908, med 2500 kroner samlet inn av en damekomité og 6000 fra kommunen. Alle furutrærne ble tatt ned. Området syd for kirken utsprengt og planert i 1909. Lekeplass syd for kirken kom i 1922.

Husmødrenes barnehage ble startet i dagens lokaler i nordenden av parken i 1954. Barnehagen ble overtatt av kommunen ved bydel Frogner i 2002.

I 1994 ble det plantet 16 nye trær til erstatning for de som tas ned. 

 

I Firbladet årgang 14, nr. 4, 2001 sto en faksimile fra Bydelsavisen Oslo-Vest, skrevet av Nils Petter Thuesen. Det handler om furua som skulle vært en rest av fordums Urianienborgskog. I ingressen står det: «På en steinterrasse utenfor Camilla Collets vei 4 står en furu som lener seg utover og virker merkelig glissen i toppen. Det er som om dette treet forlanger å bli lagt merke til, og man unngår heller ikke å få øye på det. Uvanlig er dette treet da også fordi det er den siste rest av Uranienborgskogen som ikke finnes lenger.» ~ ~ ~

 

OMu.F23672Bilde av Uranienborg Løkke, tatt mot kirkenDet er litt vanskelig å finne ut nøyaktig når Uranienborgskogen forsvant. Sannsynligvis skjedde dette i flere etapper. Thuesen skriver at flere av furuene ble hogd etter at utparselleringen av tomter begynte i 1850-åra. Men folk hegnet tydeligvis om skogen, noe som framgår av følgende ytring i Bystyret (funnet på nettet)  i forbindelse med planen om å bygge Uranienborg kirke:

«Byens skatteydere har all grunn til å beklage seg. Her er innpå en halv million anvendt til å vandalisere Uranienborgskogen for å skaffe pastor Heuch en luxuriøs kirke.» 
Uranienborg kirke ble likevel bygd og behørig innviet i 1886. Vi må regne med at mesteparten av skogen forsvant før 1886. Resten forsvant vel mellom 1904 og 1923 ved anlegg av park og lekeplass.

 

 

 

 

UranienborgskovenEldre bilde tatt mot Uranienborgskogen