Shared note

Eldre i Råde har fortalt at han er kommet fra Runkvold i Råde og at hansom voksen tok navnet Wold mens døpenavn er ukjent. En kjenner imidlertidtil at det i 1865 bodde en familie på Runkvold som nevnt: Hans Christian Olsen g.m. Anne Marie Engebretsdatter med barna Julius,Edward og Martin (Kilde: Søren N. Roer, Larkollen 9/12-1966)